Malene Funch Sørensen er skoleleder

Jeg brænder for at skabe et miljø, hvor tryghed og trivsel er i højsædet, hvor mennesker vokser og blomstrer og udnytter deres fulde potentiale. Alle, både børn og voksne, har fortjent at blive mødt, hvor de er og lige der blive udfordret til at vokse.

Faglighed og det familiære skal gå hånd i hånd, da jeg mener, at man ikke kan lære noget før man er tryg og har tillid til dem omkring en.

Personale

 • Julie Gjesing

  Alt

  Julie er viceskoleleder og AKT-ansvarlig.
  Jeg elsker at se de store elever, som tager sig af de mindre elever. Jeg elsker at få et ærligt grin sammen med eleverne i timen. Det motiverer mig, når eleverne oplever at tiden går hurtigt i timen. Det viser mig, at de er blevet fanget af dagens tema eller opgaver.

 • Mikki Möglich

  Alt

  Mikki er teamleder
  Som en del af indskolingen får jeg hver dag mulighed for at have tæt kontakt til eleverne og følge deres udvikling. Jeg brænder for løsninger, der hjælper den enkelte elev til at folde sig ud og få mod på mere … og så får jeg også lov til at lave en masse sjov og spas som teamleder i Lygten SFO.

 • Carina Andreassen

  Alt

  Carina er pædagogisk leder og lærer
  Jeg bliver motiveret, når elever rykker sig fagligt, socialt eller åndeligt. Det gør mig glad, når jeg kan se, at mit arbejde gør en forskel og eleverne opdager, at de faktisk kan meget mere, end de selv troede muligt. Når elever opdager, at matematikopgaven blev løst rigtigt, eller det engelske ord de gættede på var præcist, som det skulle være. Jeg bliver motiveret, når min begejstring for fagene smitter af på eleverne og de selv bliver begejstrede, for det de er i gang med. Carina er på barsel i skoleåret 21-22.

 • Andreas Kruse

  Alt

  Andreas er støttelærer.
  I mit arbejde som støttelærer på skolen får jeg lov til at observere og tage del i børns udvikling. Det er et stort privilegie og en vigtig opgave, hvilket motiverer mig til at yde mit bedste.

 • Anja Jensen

  Alt

  Anja er lærer
  Det motiverer mig, når jeg oplever børn, der knækker læsekoden og uopfordret sluger den ene bog efter den anden. Det er fantastisk at opleve glæden hos dem, over den nye verden der har åbnet sig op, og de nye muligheder det medfører.

 • Benjamin Engell-Hansen

  Alt

  Benjamin er lærer.
  Jeg elsker at være en del af en skole, hvor det enkelte barn bliver set. Mit job går ud på, at møde eleverne præcis hvor de er, opbygge en relation til dem og sørge for at hver enkelt opnår sit fulde potentiale. Det er da fantastisk.

 • Christian Henckel Lund Nielsen

  Alt

  Christian er i praktik i forbindelse med sin uddannelse på uddannelsesvidenskab.
  For mig skal skolen være et sted, hvor nysgerrigheden bliver stillet tilfreds, men også udfordret, så man oplever, at man kan meget mere, end man selv tror. Det gælder både fagligt, socialt og kreativt. Derfor fokuserer jeg på at have undersøgelser med i min undervisning, da jeg gerne vil hjælpe eleverne på vej med deres egen nysgerrighed.

 • Christina Lassen

  Alt

  Christina er lærer.
  Det der motiverer mig i mit lærerjob på Lygten skole er, når jeg oplever, at der er plads til at udfolde elevernes potentiale både fagligt og socialt. Jeg er en lærer der har ambitioner om at se den enkelte elev i undervisningen og rumme forskellige læringsprocesser ved at nytænke undervisningsmetoder og differentiere således, at alle har en mulighed for at deltage og udvikle sig. Det er så givende for mig at se, når skolegangen kan glæde et barn, og desuden så er det essentielt for mig at danne en god relation til mine elever og opleve, hvordan de også er med til at udfordre mig til at blive bedre!

 • Daniel Blomqvist Sundgaard

  Alt

  Daniel er lærer
  Jeg brænder for at formidle, og det er fedt at se elever få faglige aha-oplevelser eller opleve, hvordan deres tro på egne evner vokser. Jeg motiveres også, når jeg ser elever der ikke kun tænker på dem selv, men som hjælper hinanden både socialt og fagligt, så der er plads til, at den enkelte kan vokse inden for et trygt fællesskab. Kort sagt: Jeg motiveres af at se elever der rykker sig såvel fagligt som menneskeligt.

 • Frederik Højgaard

  Alt

  Frederik er lærer.
  Arbejdet som lærer på Lygten Skole elsker jeg, da jeg får mulighed for at følge og skabe minder med eleverne og derigennem opbygge en tillidsfuld relation, hvor de kan betro sig til mig som deres lærer.

 • Helle Lohse

  Alt

  Helle er pædagogmedhjælper i SFO.
  At være med til at skabe en følelse af hjemlig hygge i sfo-tiden er min drivkraft. Det, at kunne hygge om børnene og være der for dem, hvis det gør ondt, og når det er sjovt. Når vi hygger med kreative værksteder og læser skøre historier til eftermiddagsmåltidet – så giver det hele god mening.

 • Joachim Engell

  Alt

  Joachim er lærer.
  Undervisning for mig handler først og fremmest om at at lære eleverne at kende, og begynde at danne relation og skabe forståelse, derfra udspringer idéer og tanker til undervisningsformer og metode. Jeg bliver super motiveret af at se børn, der har haft det svært fagligt, få nye succesoplevelser i deres skolegang. Eller børn som ikke har haft det nemt socialt, få fornyet mod på skole. Jeg tror på at elevernes medbestemmelse giver motivation til læring, og at vi gennem fælles indsats kan skabe et godt klassemiljø. Det er en stor udfordring, og derfor et stort fokus for mig, at differentiere undervisningen så begge ender af det faglige spektrum, får mest muligt ud af undervisningen. Lygten Skole er for mig et sted hvor der bliver sat klare og kærlige ramme, som danner udgangspunkt for udvikling både fagligt og socialt, og både for elever og lærere.

 • Katrine Kaas Gjerrild

  Alt

  Katrine er lærer
  Jeg tror på at alle børn gør det godt, hvis de kan. Derfor er jeg meget optaget af de læringsrammer, som vi skaber for og med børnene. At det er rammer, som bygger på tryghed, tillid, forskellighed og respekt. Det er enormt livsbekræftende at opleve børn, der og opnår både faglige og sociale succesoplevelser og som hjælper hinanden, lærer af hinanden og vokser sammen i et fællesskab.

 • Lasse Christensen

  Alt

  Lasse er økonomiansvarlig.
  Min opgave på skolen er at sørge for de bedste rammer for alle de ansatte og børnene, det gør jeg ved at have styr på og overblik over økonomien. Jeg motiveres af fuldførte opgaver, og det er fedt at arbejde i et dynamisk og alsidigt miljø. Kontakt med forældrene er også én af mine opgaver, og der er venlighed, struktur, fleksibilitet i fokus – udover selvfølgelig god service.

 • Mads "MIngus" Von Ende

  Alt

  Mingus er pædagogmedhjælper i sfo og musiklærer.
  Jeg ånder og lever for at spille musik; både som professionel saxofonist og i min undervisning. Jeg sigter efter at der skal spilles så meget som muligt i timerne. I starten er det helt vildt og mega kaotisk, men efterhånden som børnene lærer rutiner og teknikker bliver det sjovere og sjovere! Jo ældre vi bliver jo mere finder vores ører ind i mønstre og normer. Men børns musikalske filtre er helt åbne. At hjælpe dem til selv at finde rytmer, melodier, akkorder osv og opleve deres glæde når de fx laver det til en leg, der fortsætter efter musiktimerne er det bedste jeg ved.

 • Marco Gamborg Sørensen

  Alt

  Marco støttelærer.
  Der er mange, for hvem det kan være svært altid at følge med i undervisningen eller føle sig interesseret i skolen. Men de fleste kan meget mere, end de tror, hvis bare de bliver hjulpet lidt på vej. Og dét motiverer mig; at hjælpe den enkelte med at se, at de har både evnerne og kapaciteten til at være en god kammerat og en dygtig elev.

 • Marie Louise Cato Albion

  Alt

  Marie-Louise er støttelærer og pædagogmedhjælper i SFO.
  Jeg bliver utrolig motiveret af at se børnene udvikle sig og turde tage nogle modige skridt - og jeg elsker at få lov til at være en del af at skabe trygge rammer, hvor dette kan lade sig gøre. I min rolle får jeg desuden lov til at komme helt tæt på eleverne og lære deres skønne, forskellige personligheder at kende. Jeg får lov til at have et fokuseret blik på deres trivsel og træde til, når der er særlige behov både fagligt, socialt og personligt.

 • Minna Ekberg

  Alt

  Minna er børnehaveklasseleder
  At arbejde med børn i børnehaveklassen er for mig ligesom at arbejde som gartner i en have. Jeg gøder og vander, glæder mig over små knopper og nye skud, skærer det dårlige væk, binder op når noget er ved at vælte, nyder duft og frugt, når trivslen lykkes. Indimellem må jeg grave, så og vente lang tid og så er min glæde og motivation stor, når jeg kan se noget nyt spire frem.

 • Niels Andersen

  Alt

  Niels er lærer
  „De trykte Ord i en Bog har noget helligt ved sig, dette at de uden en Lyd gaar ind og gror i Mennesker“ – ordene er ikke mine, desværre, men hvor jeg dog deler dette syn med det danske koryfæ Martin A. Hansen. Ord tager tid, forvandlingen sker langsomt og nærmest usynligt, men kun nærmest. Det sker, at man ser en elevs øjne nærme sig forståelsen af en given tekst, at flammen tændes. Så ved man, at romanen, essayet, digtet eller novellen vil leve videre for denne elev og for altid ændre elevens forståelse af sig selv og den omfavnende verden. Dette øjeblik er kernen, gnisten for mit virke som lærer.

 • Pernille Grejsen

  Alt

  Pernille er lærer.

 • Rebekka Mathew

  Alt

  Rebekka er pædagogmedhjælper i sfo og støttelærer.
  Det der først og fremmest motiverer mig som lærer på Lygten Skole, er helt fantastiske elever. Dernæst brænder jeg for skolens fokus på kreativitet og musik, fordi jeg kan kombinere mine faglige og musikalske kompetencer som lærer. Samtidig er et hold af superseje, meget forskellige og aldeles kompetente lærere meget inspirerende at møde ind til hver morgen. Rebekka er på barsel frem til juni 2022.

 • Rune Niclas Andersen

  Alt

  Rune er leder af musikskolen Beatlab og lærer.
  Jeg bliver motiveret ved at se børnenes indbyrdes musikalitet vokse og ved at se dem skabe relationer på kryds og tværs af alder og musikalsk kunnen. I musikskolen vil vi gerne skabe en musikalsk forståelse både teoretisk og rytmisk, så eleverne i nuet kan gribe en musikalsk idé og bringe glæde til fællesskabet. Jeg underviser i alle instrumenter (på nær blæsere) både individuelt og på sammenspilshold.

 • Sarah Nielsen

  Alt

  Sarah er lærer.
  Jeg finder glæde i at møde børnene i deres forskellighed og dermed at kunne støtte dem i deres forskellige behov, samt at se dem lykkedes i det store og i det små. På Lygten skole mærker jeg en rummelighed og alsidighed som er meget livsbekræftende, og som er rammesættende for gode nærværende relationer blandt børn såvel som voksne.

 • Troels Pernov Hjorth

  Alt

  Troels er lærer
  Jeg er primært naturvidenskabslærer og synes det er fedt at kunne invitere eleverne med ind i den naturvidenskabelige verden. At se naturen i et andet perspektiv og forstå hvordan den er opbygget. At hjælpe eleverne med at blive små forskere og styrke deres nysgerrighed er hvad jeg brænder for. Det er mit mål at gøre det komplekse simpelt og letforståeligt for eleverne.

 • Asta Stranddorf Gislason

  Alt

  Asta er pædagogmedhjælper i sfo
  Nærvær og samvær med børn er noget af det bedste, jeg ved. Derfor er arbejdet som medhjælper i SFO'en helt ideelt for mig, da jeg hver dag kan tage del i børnenes underfundige og umiddelbare verden - og det store fokus på kreativitet og musikalitet på Lygten Skole, gør det kun bedre! Det er meget vigtigt for mig, at se det enkelte barn lige præcis for hvem det er og forhåbentlig hjælpe det godt på vej med både stort og småt, og det er der heldigvis rig mulighed for i mit arbejde!

 • Andreas Lynge

  Alt

  Andreas er lærer
  Skolen rummer et dobbelt formål: Vi skal både uddanne men også danne eleverne til at være hele mennesker. For mig at se sker dette først og fremmest ved at møde den enkelte, der hvor de er – da alle mennesker er unikke og forskellige. Jeg motiveres af at se mennesker vokse - det er kernen i undervisning. Derfor er det et kæmpe pivilegie at få lov til at være på en platform, hvor jeg kan være noget for eleverne og støtte dem i deres udviklingsproces både fagligt, socialt og personligt.

 • Andreas Vibe Sode

  Alt

  Andreas er pædagogmedhjælper i SFO og pædagogmedhjælper
  eg brænder for at være med til at skabe positive fællesskaber, hvor børn føler sig trygge og inkluderet. Det er min overbevisning, at god trivsel er en forudsætning for faglig læring. I SFO´en elsker jeg at udfordre børnenes motoriske og sociale færdigheder gennem leg og sport, og ønsker at alle børn har mulighed for at opleve bevægelsesglæde. Det er en god dag, hvis jeg kan sende børnene hjem med et smil på læben.

 • Kateryna Shevchenk

  Alt

  Kateryna er pædagogmedhjælper i SFO
  Først og fremmest så elsker jeg børn og tænker, at det er en stor mulighed for at kunne dele mine talenter og min viden med dem. Jeg er kreativ og kan finde ud af at tegne, arbejde med forskellige naturlige og kunstige materialer og vil vise børn, at de ikke skal være bange for at prøve nye ting og kunne vise deres individualitet med via krea.

 • Mie Lindsby

  Alt

  Mie er lærer
  Tanken om at kunne udfordre eleverne, at se dem fordybe sig og medvirke til udviklingen af nye kompetencer, faglige såvel som sociale, er det der driver mig som lærer. Om det er indenfor matematikkens verden, kunstens udfoldelser eller naturvidenskabens nysgerrighed, så ser jeg en udfordring jeg har lyst til at tage imod.

 • Marc Axel Möglich Petersen

  Alt

  Marc er støttelærer

 • Pernille Kunst

  Alt

  Pernille er pædagogmedhjælper i sfo

 • Sebastian Nicklas Elvang

  Alt

  Sebastian er støttelærer og pædagogmedhjælper i SFO

 • Trine Petersen

  Alt

  Trine er støttelærer
  Jeg er støttepædagog her på Lygten skole. Jeg har særlig ansvar for udsatte børn. Jeg hjælper med opgaver en ekstra gang, hvis de har svært ved at forstå det, og støtter dem i at komme igang med deres opgaver. Jeg hjælper også til, hvis de andre børn har brug for støtte og vejledning. En af mine fokusområder er, at opbygge børns tro på sig selv og deres færdigheder. For mig er det vigtigt at skabe en nær relation til barnet, hvor barnet kan opdage og kan spejle sig i, at han eller hun mestrer noget, flytter sig og præstere.

 • Emma Vibe Filbert

  Alt

  Emma er støttelærer
  Jeg husker tydeligt min skoletid, som var en fantastisk tid. Alt det jeg har fået givet i min skoletid, ønsker jeg nu at give tilbage på bedste vis. Give eleverne en hverdag med glæde - og det motivere mig helt vildt meget. Derudover vil jeg gøre det mulige, og ligge det umulige over i Guds hænder.